Altijd een weg

die bij je past

Maak

kennis met

onze school

Digitale plusklas en ICT-onderwijs

Expertisecentrum hoogbegaafdheid Veluwe
Binnen Stichting Proo is in het kader van Passend Onderwijs het Expertisecentrum hoogbegaafdheid Veluwe opgericht.
Sinds 1 februari 2018 is Stichting Proo gestart met 2 hoogbegaafdenklassen, op de Arendshorst in Ermelo en op de Hoge Weerd in Epe. Leerlingen uit groep 4 t/m 6 (van scholen binnen en buiten Stichting Proo) krijgen 2 dagen per week les met ontwikkelingsgelijken. De overige 3 dagen krijgen zij passend onderwijs in hun eigen klas.
In het schooljaar 2018-2019 zal er op de Arendshorst in Ermelo één hoogbegaafdenklas zijn voor leerlingen uit groep 4 t/m 6. Deze klas krijgt les op de maandag en dinsdag.
Op de Hoge Weerd in Epe zullen er in het schooljaar 2018-2019 twee klassen zijn, te weten een groep 4-5 op de maandag en dinsdag en een groep 6-7-8 op de donderdag en vrijdag.
Binnen de hoogbegaafdenklassen krijgen de leerlingen 2 dagen in de week een passend onderwijsprogramma aangeboden door een gespecialiseerde leerkracht. Uniek aan deze aanpak is dat de leerlingen vanuit het top-down thinking (denken vanuit het grote geheel) en deep level learning (meer de diepte in) begeleid worden in een rijke leeromgeving die is afgestemd op hun intelligentie en interesses. Binnen deze klas krijgen de leerlingen de vrijheid om de grenzen van hun mogelijkheden te ontdekken en te leren om deze optimaal te benutten. In de hoogbegaafdenklassen wordt met ontwikkelingsgelijken gewerkt aan projecten, waarin mindset en executieve vaardigheden een centrale plaats innemen.
Binnen Stichting Proo zijn vanaf schooljaar 2012-2013 voor de meer- en hoogbegaafde leerlingen twee bovenschoolse digitale plusklassen operationeel. Deze zijn gevestigd op De Schakel in Nunspeet. Er wordt digitaal plusklasonderwijs geboden aan maximaal 28 leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8. Incidenteel worden ook zeer zelfstandige leerlingen uit groep 5 toegelaten. De groepen worden begeleid door de digiplusklasleerkracht. Eén keer per maand ontmoeten leerlingen en leerlingen elkaar fysiek op De Schakel. Via (m.fiks@stichtingproo.nl) is een informatiefolder te verkrijgen.
Naast de start van de hoogbegaafdenklassen besteedt het Expertisecentrum hoogbegaafdheid Veluwe aandacht aan het onderwijsaanbod van (hoog)begaafde leerlingen in de reguliere groepen en in de (digitale) plusklassen, met als doel het onderwijsaanbod voor (hoog)begaafde leerlingen te optimaliseren.

Het Expertisecentrum hoogbegaafdheid Veluwe biedt teamscholingen op maat voor de scholen van Stichting Proo. Op de lange termijn (binnen 4 jaar) zullen alle teams geschoold worden en zal er op alle scholen zo veel mogelijk tegemoet gekomen kunnen worden aan de onderwijsbehoeften van de (hoog)begaafde leerlingen. Daarnaast kunnen scholen een consultatie aanvragen bij het Expertisecentrum hoogbegaafdheid Veluwe met betrekking tot vragen omtrent hoogbegaafde leerlingen.
Tevens zal het Expertisecentrum hoogbegaafdheid Veluwe de komende jaren nauwer gaan samenwerken met de RSG Epe en de RSG Harderwijk, zodat er voor deze leerlingen ook in het voortgezet onderwijs een passend onderwijsaanbod gerealiseerd kan worden.

Meer informatie over de hoogbegaafdenklassen en de digitale plusklassen kunt u vinden op de website www.stichtingproo.nl/expertisecentrumhb , of u kunt contact opnemen met Betteke Wittenberg, telefoon nummer: 06 83905163.

ICT wordt op veel verschillende manieren ingezet om ons onderwijs te versterken en ondersteunen. Zo zetten we bijvoorbeeld VR-brillen in om tijdens de geschiedenisles echt in piramides te kunnen kijken en gebruiken we het programmeren van robotten om vaardigheden als vooruit denken, creatief en logisch denken en samenwerken te oefenen.
Daarnaast zitten computervaardigheden ook in ons lespakket, kinderen leren daarbij met verschillende computer programma's om te gaan.

 

School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.