Altijd een weg

die bij je past

Maak

kennis met

onze school

Digitale plusklas en ICT-onderwijs

Digitale plusklas

Naast fysiek onderwijs aan hoogbegaafde kinderen bestaat er ook de mogelijkheid om deel te nemen aan een bovenschoolse digitale plusklas. Hier wordt digitaal plusklasonderwijs geboden aan kinderen uit de groepe 6 t/m 8. Incidenteel worden ook zeer zelfstandige kinderen uit groep 5 toegelaten. Eens per maand ontmoeten de kinderen elkaar fysiek.

ICT-onderwijs

Het gebruik van de digitale materialen is erg belangrijk. Om die reden hebben wij een ICT-er aangesteld om de technische kant te coördineren en uit te voeren. 

We beschikken over laptops en I-pads. Door de hele school kan draadloos worden gewerkt. Voor ieder kind vanaf groep 4 is een chromebook beschikbaar om te werken aan Snappet en om extra oefeningen te maken (rekenen, taal, lezen, wereldoriëntatie etc.). De kinderen werken individueel of in 2-tallen. In de bovenbouw wordt de computer tevens gebruikt voor het ontwikkelen van werkstukken en presentaties.

De leerkrachten gebruiken programma's die het onderwijs ondersteunen.  

 

School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.