Altijd een weg

die bij je past

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

Ons onderwijs

De Nieuwe Wisselse School staat voor goed onderwijs. 

Samen….  
Met ouders  werken we intensief samen door middel van regelmatige gesprekken, liefst fysiek. Deze gesprekken staan ingepland op de jaarkalender en hier kunt u zich via Parro voor inschrijven voor een moment dat het u het beste uitkomt. Daarnaast mag u altijd een gesprek aanvragen met de groepsleerkracht of bijvoorbeeld de intern begeleider wanneer u hier behoefte aan heeft. Een goede samenwerking tussen ouders en school werkt altijd op een positieve manier door voor het kind, samen begeleiden we uw kind naar de volgende stap.  
  
Met kinderen hebben we regelmatig leergesprekken aan de hand van de doelenboekjes. Dit gebeurt soms in groepjes en soms individueel. Tijdens dit gesprek gaat het over hoe het gaat zowel sociaal als cognitief. Wat de volgende stap is, wat nodig is om daar te komen. We vinden dit belangrijk omdat het de kinderen motiveert om te leren, ze hebben zicht en grip op hun eigen leerproces.     
Met het team zijn we verantwoordelijk voor de groei en ontwikkeling van alle kinderen. Na schooltijd evalueren we dan ook samen de dag, overleggen we hoe het met de kinderen gaat, wat nodig is voor de volgende stap en hoe we dat gaan aanpakken.  

Persoonlijk leerplan  
Ieder mens is uniek en zo ook ieder kind. Voor het onderwijs zijn talloze methodes geschreven waarbij een hele groep kinderen op exact hetzelfde moment hetzelfde moet doen, beheersen of leren. Wij vinden dit geen recht doen aan de uniekheid van ieder kind en gebruiken daarom de methodes alleen als bronnenboek. De teamleden zijn de professionals en werken iedere dag met de kinderen op het leerplein. Zij zien waar een kind moeite mee heeft, makkelijk oppakt, allang kan of nog moet leren. In een persoonlijk leerplan stippelen we de route uit voor uw kind en die stellen we regelmatig bij naar aanleiding van onze eigen observaties, maar ook door de leergesprekken met de kinderen en natuurlijk de gesprekken met u. De kinderen werken allemaal met een doelenboekje waarin alle doelen beschreven staan, zodat ook zij zien waar zij zich in hun ontwikkeling bevinden en wat de volgende stap is.   
Tot slot geven we dit vorm door te werken op een leerplein. De kinderen komen ’s morgens binnen in hun basisgroep, maar gaan aan het werk op het leerplein. Op het leerplein zijn 2 leerkrachten en een onderwijsassistent aanwezig en kunnen de kinderen gemakkelijk gekoppeld worden aan kinderen uit andere groepen met hetzelfde niveau. Zo zorgen we ervoor dat de kinderen een persoonlijk leerplan kunnen volgen,  maar niet individualistisch onderwijs krijgen.  

Vernieuwend  
Al vanaf groep 1 geven we ons onderwijs vorm met behulp van breinleren. Uitgangspunt hierbij is het prikkelen van het hele brein. Naast luisteren en opschrijven laten we de kinderen zowel tijdens de instructie als de verwerking ook doen, praten en kijken. Deze manier van werken zorgt ervoor dat nieuwe informatie sneller wordt opgeslagen en is passender bij kinderen.  

ICT is niet meer weg te denken uit onze samenleving en ons onderwijs. Wel maken we hierin afgewogen keuzes en zitten de kinderen dus absoluut niet de hele dag achter een beeldscherm. Voor alle kinderen is een tablet beschikbaar. Daarbij maken we ook gebruik van bijvoorbeeld robotten en het green screen.  

Voor Iedereen  
Wij zijn een openbare school en dus is iedereen, ongeacht geloofsovertuiging of culturele achtergrond bij ons welkom. Dit maakt dat wij met trots een muliticulturele school zijn. Wij zien een grote verdraagzaamheid, openheid en respect terug bij de kinderen op onze school, juist omdat zij al vroeg te maken hebben met allerlei verschillen (en overeenkomsten!) tussen mensen. De toekomst ziet er goed uit als we kijken naar onze kinderen.   

Kinderen die meer nodig hebben van een leerkracht, gebouw of klas kunnen we over het algemeen ook goed begeleiden en zijn welkom op onze school. In het  Schoolondersteuningsprofiel (SOP) op onze website leest u meer over de (on)mogelijkheden van de Nieuwe Wisselse School.  

School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.