Hier begint

jouw weg

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) denkt positief kritisch mee met het beleid en besluitvorming binnen de school. De MR heeft ten aanzien van een groot aantal onderwerpen advies- en instemmingsbevoegdheden. De MR denkt mee met de schoolleiding, neemt een standpunt in en geeft (gevraagd en ongevraagd) advies. In de MR zijn zowel personeelsleden als ouders vertegenwoordigd.

Klik <hier> voor het jaarverslag 2021-2022 en <hier> voor het jaarplan 2022-2023. In de MR hebben de volgende personen zitting: 
Namens de ouders: 
Boaz Slegers (voorzitter)
Mark Stronk

Namens het personeel: 
Caroline Bijsterbosch (secretaris)
Linda Mendel

School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.