Hier begint

jouw weg

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) denkt positief kritisch mee met het beleid en besluitvorming binnen de school. De MR heeft ten aanzien van een groot aantal onderwerpen advies- en instemmingsbevoegdheden. De MR denkt mee met de schoolleiding, neemt een standpunt in en geeft (gevraagd en ongevraagd) advies. In de MR zijn zowel personeelsleden als ouders vertegenwoordigd.

Klik <hier> voor het jaarverslag 2020-2021 en <hier> voor het jaarplan 2021-2022.

In de MR hebben de volgende personen zitting: 
Namens de ouders: 

Mark Stronks
Boaz Slegers (voorzitter)

Namens het personeel: 

Linda Mendel
Caroline Bijsterbosch (secretaris)

School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.