We maken je

wegwijs

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

Verlofaanvraag

Extra (vakantie)verlof kan worden toegekend als:

 1. De leerling vanwege de specifieke aard van beroep van één der ouders/verzorgers slechts buiten de schoolvakanties met hen op vakantie kan gaan. Hierbij is een werkgeversverklaring verplicht.

 2. Er sprake is van gewichtige omstandigheden.

 3. De leerling wegens vervulling van plichten voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging verhinderd is de school te bezoeken.

Onder “gewichtige omstandigheden” verstaan we:

 • een wettelijke verplichting die niet buiten de lesuren kan geschieden;

 • een verhuizing van de betrokken leerling;

 • een huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de vierde graad

 • een overlijden van bloed- of aanverwanten t/m de vierde graad

 • een ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten t/m de vierde graad

 • een bevalling van moeder/verzorger/voogdes

 • een 12 ½ -, 25-, 40-, 50-, 60-jarig ambts- of huwelijksjubileum van bloed- of aanverwanten t/m de vierde graad

 • calamiteiten (bijvoorbeeld brand)

 • doktersbezoek.

De hieronder genoemde aanvragen extra verlof vallen niet onder de 3 uitzonderingscategorieën;

 • Aanvragen voor een extra lang vakantieweekend

 • Aanvragen voor extra verlof in verband met verjaardagen van familieleden

 • Aanvragen voor bezoek van het land van herkomst

 • Aanvragen voor vroegtijdig vertrek voor bijvoorbeeld een wintersportvakantie

 • Aanvragen in verband met goedkopere vakantiemogelijkheden 

De schriftelijke aanvraag wordt beoordeeld door de directie van de school. 

School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.